Životné prostredie

Životné prostredie sa v posledných rokoch čoraz viac dostáva do popredia a jeho stav a celková kvalita sú témou, ktorú už skutočne nemožno ďalej opomínať. Počas realizácie projektu boli identifikované tri ukazovatele, na ktorých bola vykonaná dátová analýza – voda, vzduch, odpady. Vzhľadom na to, že sa VÚC venujú problematike životného prostredia len okrajovo a sledovanie úrovne jeho kvality nemajú priamo v kompetenciách, pričom neposkytujú ani konkrétne voľne dostupné údaje, je analýza v tejto oblasti pomerne náročná a analyzované dáta pochádzajú z externých zdrojov.
Čítať viac
img

Podrobný prehľad

  Mapa zobrazuje vývoj vybraných ukazovateľov v doprave v jednotlivých regiónoch. Čím má región tmavšie zafarbenie, tým je hodnota ukazovateľa lepšia.

  Mapa zobrazuje vývoj vybraných ukazovateľov v doprave v jednotlivých regiónoch. Čím má región tmavšie zafarbenie, tým je hodnota ukazovateľa lepšia.

  Tu budú Dátove zdroje
  Tu budú linky na stiahnutie

  Prieskum využívania efektívnej komunikácie a otvorených údajov na úrovni VÚC v oblasti životného prostredia

  img
  Hodnotiaci formulár

  Výsledky prieskumu využívania efektívnej komunikácie a otvorených údajov na úrovni VÚC v oblasti životného prostredia. Čím je hodnotenie vyššie, tým je kraj v informovanosti lepší.