Vzdelávanie

Vzdelávanie patrí medzi významné oblasti aktivít samosprávnych krajov, pričom sú na neho naviazané zákonom dané kompetencie a úlohy. Oblasť vzdelávania stabilne dosahuje u všetkých krajov najvyššie hodnoty nákladov – niekedy až 80 miliónov EUR. Tieto náklady sa používajú na financovanie miezd, rekonštrukcie a iné stavebné práce, ako aj rozvoj školstva na úrovni VÚC a podporu samotných žiakov vo forme rôznorodých projektov. Náklady sú viazané na školy v zriaďovateľskej pôsobnosti krajov. Pri dátovej analýze sme vychádzali predovšetkým z údajov portálu INEKO za roky 2014 – 2019. Vybrané indikátory vám ukážu, či sú investované prostriedky vynaložené efektívne.
Čítať viac
img

Podrobný prehľad

    Mapa zobrazuje vývoj vybraných ukazovateľov v doprave v jednotlivých regiónoch. Čím má región tmavšie zafarbenie, tým je hodnota ukazovateľa lepšia.

    Mapa zobrazuje vývoj vybraných ukazovateľov v doprave v jednotlivých regiónoch. Čím má región tmavšie zafarbenie, tým je hodnota ukazovateľa lepšia.

    Tu budú Dátove zdroje
    Tu budú linky na stiahnutie