Verejná správa

Zamestnanci VÚC
Zamestnanci verejnej správy plnením svojich úloh plnia dôležitú funkciu v rámci verejnej správy. Ich rozhodnutia sú často kľúčové a závisí od nich kvalita toho ako je Slovensko spravované. Práve zamestnanci VS často zápasia s problémom nedostatku dát. Moderné štáty sveta realizujú svoje rozhodnutia na základe dát. Práve projekt umožní zamestnancom a špeciálne zamestnancom VÚC rozhodovaní a ponúknuť im platformu, ktorú dnes k dispozícii nemajú.