Analýza kompetencií slovenských VÚC
Špecifikácia indikátorov efektivity
Spracovanie dostupných údajov do vizuálne zrozumiteľnej a atraktívnej podoby
Spustenie špecializovanej analytickej platformy

Analýza kompetencií slovenských VÚC

Špecifikácia indikátorov efektivity

Spracovanie dostupných údajov do vizuálne zrozumiteľnej a atraktívnej podoby

Spustenie špecializovanej analytickej platformy