Projekt „Efektívne regióny“ vstupuje do svojej druhej fázy

Už počas kreovania hlavnej myšlienky projektu, mali jeho tvorcovia jasný cieľ – vymyslieť, no najmä „priviesť k životu“ jedinečný nástroj, ktorý by umožnil bežným ľuďom pochopiť fungovanie štátu a jeho „narábanie“ s poskytovanými financiami, ktoré si od občanov vyberá. Inými slovami – vytvoriť nástroj, ktorý by jasne ukazoval ako efektívne pracujú orgány verejnej správy s financiami, ktoré dostávajú.

No nielen laickej verejnosti môžu byť takéto informácie užitočné. Aj samotné úrady by si zaslúžili mať prehľad o efektivite vynaloženej práce v porovnaní s dostupnými financiami. A mediálny svet, ktorý by podobné informácie mohol využívať na „hľadanie pravdy“, sa tak stal pomyselnou čerešničkou na torte.

Možno sa opýtate prečo je dôležité sledovať práve toto – načo niečo podobné bude ľuďom prospešné? Skutočnosť je taká, že efektivita verejnej správy na Slovensku je v skutočnosti pomerne nízka a nemá zatiaľ tendenciu sa zlepšovať. Navyše, podľa dostupných informácií ani nevieme presne určiť, ktoré konkrétne inštitúcie sú neefektívne, čoho výsledkom je nedostatočné investovanie prostriedkov do miest, ktoré by si to „zaslúžili“ a naopak, zbytočné finančné injekcie do miest, kde nie sú potrebné. Jednoducho – neefektívna práca s verejnými financiami neprinášajúca v konečnom dôsledku ani plánované výsledky, ani zlepšenia života slovenského obyvateľstva.

Vzhľadom na to, že na základe rôznych dostupných analýz, má výpovedná hodnota už existujúcich sumárnych ukazovateľov za celú krajinu len veľmi nízku úroveň pre začatie čo i len malej reformy verejnej správy, je potrebné sa zamerať na konkrétnejšie indikátory efektivity a na konkrétne inštitúcie zodpovedajúce za správu verejných financií.

Vhodným „objektom“ na takýto výskum sa preto v rámci prebiehajúceho projektu stali vyššie územné celky, ktoré ako najvyššie územné samosprávne jednotky s priamo volenými orgánmi, veľmi silno interagujú s obyvateľmi a ovplyvňujú kvalitu ich života na danom území. A to hlavne z toho dôvodu, že majú v kompetencii správu viac-menej všetkých dôležitých oblastí života (cez školstvo, cesty, zdravotníctvo, až po životné prostredie, či kultúru, atď.).

Veľkou výzvou projektu „Efektívne regióny“, podporeného z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP EVS, bolo nájsť vhodný nástroj komunikácie zistených poznatkov.

Ako najideálnejšie riešenie sa v dnešnej zdigitalizovanej dobe ukázalo byť vytvorenie jedinečnej komplexnej platformy, ktorá by vhodne zvolenými nástrojmi vizualizácie umožňovala dať do súvisu informácie o investíciách (nákladoch) a dosiahnutých benefitoch v identifikovaných oblastiach verejných politík na regionálnej úrovni.

Dovolíme si teda tvrdiť, že vďaka tejto platforme získa Slovensko efektívny nástroj na kontinuálne zvyšovanie výkonu verejnej správy a kvality jej služieb. Taktiež veríme, že systematickým informovaním o výkonnosti jednotlivých inštitúcií vznikne prirodzený tlak na manažment týchto orgánov verejnej správy.

V komplikovanej spleti dát, kompetencií a ťažko merateľných výstupov sa konečne objavuje nástroj, ktorý celý systém sprehľadní.

A keďže žiadna z inštitúcií nebude chcieť byť na výkonnostnom chvoste, vznikne súťaž, ktorá nakoniec podporí zvyšovanie celkovej výkonnosti verejnej správy.

Aby mohla takáto platforma vzniknúť, je však najskôr potrebné vykonať viacero dátových analýz, či už ide o kvalitu samotných dát alebo výber vhodných a spoľahlivých dátových zdrojov.

Táto fáza projektu sa dnes pomaly uzatvára, aby mohla plynule prejsť do automatizovaného spracovávania dostupných dátových zdrojov a konečnej vizualizácie získaných informácií.

Projekt sa tak postupne dostáva do druhej polovice obdobia implementácie, v ktorej už pôjde skutočne o veľa – o spustenie špecializovanej platformy, ktorá nenechá Slovensko pohupovať sa na posledných priečkach celosvetových rebríčkov efektivity výkonu verejnej správy.

Realizácia projektu bude ukončená v roku 2021 uvedením dátovej časti platformy efektivneslovensko.sk do reálnej prevádzky.