Občan

Obyvatelia menej rozvinutých regiónov

Obyvatelia sú primárnou cieľovou skupinou tohto projektu. Vo vzťahu k tejto cieľovej skupine je ambíciou projektu prispieť k lepšej informovanosti širokej verejnosti o fungovaní verejnej správy. Na základe prezentovaných dát sa bude môcť obyvateľstvo dozvedieť o tom ako verejná správa získava a míňa verejné zdroje vo vzťahu k výkonu jednotlivých oblastí a služieb; ako sa darí slovenskej ekonomike; ako sa vyvíja demografická krivka alebo konkrétnejšie, ako sa mení alebo nemení situácia v slovenskom zdravotníctve. Hlavnou pridanou hodnotou pre obyvateľstvo bude čitateľnosť a zrozumiteľnosť týchto dát, ktoré sú dnes často “surové” a neuchopiteľné (roztrúsené v rôznych štátnych databázach, mimo kontextu a podobne). Projekt bude okrem širokej verejnosti užitočným a voľne prístupným nástrojom pre žiakov, študentov, akademikov či odborný personál pracujúci s verejnej správou zo súkromnej alebo mimovládnej sféry.