Kvalita ciest v regiónoch ako ju nepoznáme

Zmerať efektivitu investovania financií v danom kraji je skutočne náročný cieľ. A o to náročnejší je vtedy, keď sa počas detailnej dátovej analýzy ukáže, že nie všetky verejne dostupné dáta majú rovnakú štruktúru, formát a granularitu, prípadne nie sú sledované v každom roku alebo ich nie je možné dodatočne…

Prečo je potrebné sledovať dáta vo vzdelávaní a analyzovať ich?

Dáta vo vzdelávaní sú dôležité z viacerých dôvodov, no najmä nám informácie z ich analýzy môžu pomôcť pri zvyšovaní efektivity celého vzdelávacieho procesu a prípadne aj pri reforme školstva. Mohli by mať vplyv na zvyšovanie úrovne vzdelávania ako takého, na správne rozloženie školských zariadení a škôl v rámci krajov,…

Dôležitá úloha dátovej analýzy

S dátovou analýzou sa v súčasnosti stretávame stále viac. Mnohí však nevedia, čo toto slovné spojenie v skutočnosti znamená a ako sa v biznise využíva. Čo si teda predstaviť pod pojmami dátová analytika či dátová analýza a kde nachádzajú uplatnenie? Zjednodušene povedané analytika je odbor, ktorý sa zaoberá vypracovaním analýz.…

Projekt „Efektívne regióny“ produkuje prvé výstupy

Hospodári Banskobystrický kraj s pridelenými financiami efektívne? Vynakladá Košický kraj na správu ciest priveľa prostriedkov v porovnaní s ich skutočnou kvalitou? Ako pristupuje Nitriansky kraj k ochrane životného prostredia na svojom území? Do akej mieri a ako efektívne Žilinský kraj vplýva na vzdelanostnú úroveň svojich obyvateľov? Aká je rozpočtová bilancia…

Projekt „Efektívne regióny“ vstupuje do svojej druhej fázy

Už počas kreovania hlavnej myšlienky projektu, mali jeho tvorcovia jasný cieľ – vymyslieť, no najmä „priviesť k životu“ jedinečný nástroj, ktorý by umožnil bežným ľuďom pochopiť fungovanie štátu a jeho „narábanie“ s poskytovanými financiami, ktoré si od občanov vyberá. Inými slovami - vytvoriť nástroj, ktorý by jasne ukazoval ako…

Životné prostredie – významný indikátor pri výbere miesta na život

Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky pre existenciu organizmov vrátane človeka. Aby sa udržala a zlepšila rovnováha jednotlivých zložiek životného prostredia, musíme ich chrániť pred škodlivými zásahmi a vplyvmi. Aj keď kvalitu životného prostredia nevieme úplne ovplyvňovať tak, ako je to napríklad pri doprave, školstve,…

Vzdelávanie – aj regióny majú svoje kompetencie

Aký je v súčasnosti vzdelanostný potenciál slovenského obyvateľstva? Podľa porovnania regiónov na základe štatistických ukazovateľov Slovensko dosahuje svojím vzdelanostným potenciálom priemer malých hospodársky vyspelých krajín. Faktor vzdelania tak vykazuje podstatne menšie zaostávanie ako ostatné výrobné faktory. Nízka úroveň spomínaných faktorov, reprezentovaných najmä technologickým vybavením pracovného prostredia,…

Doprava – významný indikátor efektivity regiónov

Určite ste sa už niekedy zamýšľali nad tým, či aktuálne prebiehajúca uzávera cesty je potrebná a či má prioritu pred ostatnými problémami v meste/kraji, alebo či sa mal opravovať práve tento úsek cesty a nie ten, cez ktorý ste cestovali autom včera a skoro ste si zničili nápravu. Áno,…

„Efektívne regióny“ sa zamerajú na konkrétne kompetencie VÚC

Projekt „Efektívne regióny“, ktorého realizácia sa začala 1. apríla 2019 sa počas svojho trvania (do marca 2021) bude venovať trom vybraným oblastiam, v ktorých sú VÚC priamo zapojené – doprave,  vzdelávaniu a životnému prostrediu. V každej jednej oblasti projekt identifikuje špecifické indikátory vypovedajúce o jej stave, a najmä kvalite…