Aký je stav životného prostredia na úrovni regiónov?

V projekte Efektívne regióny sme sa popri doprave a vzdelávaní venovali aj životnému prostrediu. Projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP EVS. V rámci neho boli a stále sú sledované tri základné oblasti – ovzdušie, voda a odpady. Kto sa zmenila kvalita životného prostredia v krajoch za dva roky? Rovnako,…

Efektivita vzdelávania sa v našich regiónoch v rokoch 2020 – 2021 zhoršila

V projekte Efektívne regióny bola okrem oblastí dopravy a životného prostredia analyzovaná aj oblasť školstva, konkrétne efektivite financovania škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov. Projekt Efektívne regióny bol podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP EVS. Aj po skončení projektu boli zachované postupy a metodiky vyhodnocovania údajov, aby konzistentnosť údajov…

Ako sa vyvíjala kvalita ciest v regiónoch v posledných rokoch

V projekte Efektívne regióny, ktorý bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP EVS, boli sledované tri hlavné oblasti efektivity vyšších územných celkov. Išlo o oblasť správy ciest II. a III. triedy, oblasť vzdelávania a kvality škôl a životného prostredia.   Jedným z dôležitých výstupov projektu bolo zistenie a potvrdenie faktu, že…

Efektivita regiónov ako ju nepoznáme

Trnavský samosprávny kraj - víťaz v oblasti školstva a cestnej infraštruktúry    Bratislava, 27. 7. 2021 – Projekt Efektívne regióny analyzuje verejne dostupné dáta z oblasti školstva, cestnej infraštruktúry a životného prostredia. Vďaka tomu došlo po prvýkrát k systematickému pohľadu na kraje a ich efektivitu pri správe vecí verejných.   Projekt priniesol…

Životné prostredie na úrovni regiónov – výsledky dátovej analýzy

Projekt Efektívne regióny, podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP EVS, sa okrem oblasti dopravy a vzdelávania venoval aj životnému prostrediu. V rámci neho boli sledované tri základné oblasti – ovzdušie, vodu a odpady. Všetky uvedené ukazovatele výrazne ovplyvňujú kvalitu životného prostredia v jednotlivých regiónoch Slovenska, pričom sú významným spôsobom…

V efektivite správy ciest vyniká Banskobystrický kraj

Podľa dátovej analýzy projektu Efektívne regióny sa Banskobystrický samosprávny kraj stal za posledných päť rokov víťazom v efektivite spravovania ciest, ktoré má ako kraj na starosti.  „Dáta boli analyzované s ohľadom na hlavný cieľ projektu, ktorým je porovnanie investovaných financií s ich kvalitou – v našom prípade išlo o kvalitu…

Budúcnosť vzdelávania je v hybridnom formáte

Školstvo je dnes už iné a ďaleko otvorenejšie technológiám. Za posledný rok museli študenti, aj školy prejsť na dištančnú formu vzdelávania, naučiť sa využívať technologické zručnosti v praxi a prispôsobiť sa úplne novému spôsobu výučby. Budúcnosť je v hybridnom vzdelávaní - kombinovanej forme vzdelávania. Zhodli sa na tom…

Čo sme sa dozvedeli o vzdelávaní v našich regiónoch

V projekte Efektívne regióny sa okrem oblasti dopravy a životného prostredia venujeme aj vzdelávaniu, konkrétne efektivite financovania škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov. Aby bolo možné „zmerať“ efektivitu VÚC v tejto oblasti, čiže porovnať či financovanie takýchto škôl aj prináša výsledky v zmysle zvyšovania kvality vzdelávania (resp. zlepšovania výsledkov vzdelávania),…

Prečo sú dôležité dáta v životnom prostredí

Životné prostredie ovplyvňuje nás všetkých a práve jeho kvalita nám môže život zlepšovať alebo naopak zhoršovať. Avšak, aby sa kvalita životného prostredia uberala správnym smerom, je dôležité mať o nej dáta, vedieť ich analyzovať a na ich základe následne pripravovať a vykonávať aj opatrenia na jeho zlepšovanie. Počas dátovej…