Metodika

V rámci projektu Efektívne regióny bolo vykonaných viacero dátových analýz zameraných na spracovanie verejne dostupných dát v troch oblastiach – vzdelávanie, doprava a životné prostredie. Každá z týchto dátových analýz využíva špeciálne navrhnutú metodiku spracovávania údajov vybraných ukazovateľov. Preklikajte si priložené dokumenty a zistite viac.