hlavné míľniky projektu

Prehľad dôležitých aktivít projektu Efektívne regióny

Analýza kompetencií slovenských VÚC
Špecifikácia indikátorov efektivity
Spracovanie dostupných údajov do vizuálne zrozumiteľnej a atraktívnej podoby
Spustenie špecializovanej analytickej platformy

Analýza kompetencií slovenských VÚC

Špecifikácia indikátorov efektivity

Spracovanie dostupných údajov do vizuálne zrozumiteľnej a atraktívnej podoby

Spustenie špecializovanej analytickej platformy

NOVINKY

Miesta realizácie

div1div2div3div4div5div6div7div8

    • Trnavský samosprávny kraj
    • Trenčiansky samosprávny kraj
    • Nitriansky samosprávny kraj
    • Banskobystrický samosprávny kraj
    • Žilinský samosprávny kraj
    • Prešovský samosprávny kraj
    • Košický samosprávny kraj