Doprava

Doprava je jednou z hlavných oblastí, ktoré majú samosprávne kraje vo svojej kompetencii. Do programu Doprava investujú kraje každoročne zhruba 20 – 40 miliónov EUR, z ktorých časť sa použije na pokrytie výdavkov regionálnej dopravy a časť na správu a údržbu ciest na ich území. Vynaložené prostriedky tak ovplyvňujú najmä kvalitu jednotlivých ciest II. a III. triedy spadajúcich pod správu vyšších územných celkov, ktorá môže následne ovplyvňovať aj nehodovosť v daných regiónoch. Vybrané indikátory vám ukážu, či sú investované prostriedky vynaložené efektívne.

Čítať viac
img

Podrobný prehľad

    Mapa zobrazuje vývoj vybraných ukazovateľov v doprave v jednotlivých regiónoch. Čím má región tmavšie zafarbenie, tým je hodnota ukazovateľa lepšia.

    Mapa zobrazuje vývoj vybraných ukazovateľov v doprave v jednotlivých regiónoch. Čím má región tmavšie zafarbenie, tým je hodnota ukazovateľa lepšia.

    Tu budú Dátove zdroje
    Tu budú linky na stiahnutie