Kategória: Uncategorized

Spracovanie veľkého množstva dát – data mining alias čo to v praxi znamená?

Žijeme v dobe dátovej. Denne sú produkované milióny dát. Máme svoje online profily, sociálne siete, online nákupy, ktorých výsledkom je nespočetné množstvo informácií. Bez detailnejšej práce s nimi sa však tieto informácie strácajú do zabudnutia. Prečo je potrebné dáta spracovávať a analyzovať, ako s nimi narábať a čo je vlastne tak často skloňovaný data mining?   Anglický pojem…

Read more »

Projekt „Efektívne regióny“ produkuje prvé výstupy

Hospodári Banskobystrický kraj s pridelenými financiami efektívne? Vynakladá Košický kraj na správu ciest priveľa prostriedkov v porovnaní s ich skutočnou kvalitou? Ako pristupuje Nitriansky kraj k ochrane životného prostredia na svojom území? Do akej mieri a ako efektívne Žilinský kraj vplýva na vzdelanostnú úroveň svojich obyvateľov? Aká je rozpočtová bilancia Prešovského kraja v priebehu uplynulého desaťročia? Čo môže Trenčiansky kraj urobiť…

Read more »

Projekt „Efektívne regióny“ vstupuje do svojej druhej fázy

Už počas kreovania hlavnej myšlienky projektu, mali jeho tvorcovia jasný cieľ – vymyslieť, no najmä „priviesť k životu“ jedinečný nástroj, ktorý by umožnil bežným ľuďom pochopiť fungovanie štátu a jeho „narábanie“ s poskytovanými financiami, ktoré si od občanov vyberá. Inými slovami – vytvoriť nástroj, ktorý by jasne ukazoval ako efektívne pracujú orgány verejnej správy s financiami, ktoré dostávajú. No nielen…

Read more »

Životné prostredie – významný indikátor pri výbere miesta na život

Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky pre existenciu organizmov vrátane človeka. Aby sa udržala a zlepšila rovnováha jednotlivých zložiek životného prostredia, musíme ich chrániť pred škodlivými zásahmi a vplyvmi. Aj keď kvalitu životného prostredia nevieme úplne ovplyvňovať tak, ako je to napríklad pri doprave, školstve, či sociálnej oblasti, môže každý región urobiť čo najviac preto,…

Read more »

Vzdelávanie – aj regióny majú svoje kompetencie

Aký je v súčasnosti vzdelanostný potenciál slovenského obyvateľstva? Podľa porovnania regiónov na základe štatistických ukazovateľov Slovensko dosahuje svojím vzdelanostným potenciálom priemer malých hospodársky vyspelých krajín. Faktor vzdelania tak vykazuje podstatne menšie zaostávanie ako ostatné výrobné faktory. Nízka úroveň spomínaných faktorov, reprezentovaných najmä technologickým vybavením pracovného prostredia, kvalitou manažmentu a pod., však odhaľuje jeden zo základných problémov ekonomiky…

Read more »

Doprava – významný indikátor efektivity regiónov

Určite ste sa už niekedy zamýšľali nad tým, či aktuálne prebiehajúca uzávera cesty je potrebná a či má prioritu pred ostatnými problémami v meste/kraji, alebo či sa mal opravovať práve tento úsek cesty a nie ten, cez ktorý ste cestovali autom včera a skoro ste si zničili nápravu. Áno, všetky tieto otázky v podstate smerujú len k jednému najväčšiemu otázniku –…

Read more »

„Efektívne regióny“ sa zamerajú na konkrétne kompetencie VÚC

Projekt „Efektívne regióny“, ktorého realizácia sa začala 1. apríla 2019 sa počas svojho trvania (do marca 2021) bude venovať trom vybraným oblastiam, v ktorých sú VÚC priamo zapojené – doprave,  vzdelávaniu a životnému prostrediu. V každej jednej oblasti projekt identifikuje špecifické indikátory vypovedajúce o jej stave, a najmä kvalite života obyvateľov v danom regióne, samozrejme s ohľadom na to, že pri…

Read more »

Efektivita verejnej správy na Slovensku môže byť vyššia

Efektivita verejnej správy na Slovensku môže byť vyššia – projekt „Efektívne regióny“ vie, ako na to   Uvažovali ste niekedy nad tým, aké sú vlastne kompetencie verejnej správy, do akej miery funguje alebo nefunguje verejná správa na Slovensku, alebo čo robiť pre to, aby sa jej funkčnosť zefektívnila? Iniciatíva projektu „Efektívne regióny“ prichádza s ambicióznou myšlienkou zjednodušiť…

Read more »