Kategória: Uncategorized

Efektivita regiónov ako ju nepoznáme

Trnavský samosprávny kraj – víťaz v oblasti školstva a cestnej infraštruktúry    Bratislava, 27. 7. 2021 – Projekt Efektívne regióny analyzuje verejne dostupné dáta z oblasti školstva, cestnej infraštruktúry a životného prostredia. Vďaka tomu došlo po prvýkrát k systematickému pohľadu na kraje a ich efektivitu pri správe vecí verejných.   Projekt priniesol viacero prekvapivých zistení. Avšak dôležitejšie, ako hľadanie prekvapení, je dosiahnuť…

Read more »

Čo sme sa dozvedeli o vzdelávaní v našich regiónoch

V projekte Efektívne regióny sa okrem oblasti dopravy a životného prostredia venujeme aj vzdelávaniu, konkrétne efektivite financovania škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov. Aby bolo možné „zmerať“ efektivitu VÚC v tejto oblasti, čiže porovnať či financovanie takýchto škôl aj prináša výsledky v zmysle zvyšovania kvality vzdelávania (resp. zlepšovania výsledkov vzdelávania), museli sme dostupné dáta podrobiť analýze a vyhodnotiť, ktoré ukazovatele budú…

Read more »

Prečo sú dôležité dáta v životnom prostredí

Životné prostredie ovplyvňuje nás všetkých a práve jeho kvalita nám môže život zlepšovať alebo naopak zhoršovať. Avšak, aby sa kvalita životného prostredia uberala správnym smerom, je dôležité mať o nej dáta, vedieť ich analyzovať a na ich základe následne pripravovať a vykonávať aj opatrenia na jeho zlepšovanie. Počas dátovej analýzy v projekte Efektívne regióny sme došli k záveru, že dáta sú…

Read more »

Prepájanie priestorových dát má obrovský potenciál pre budúcnosť

Bratislava, 30. marca 2021 –  Vo verejnej správe je veľa cenných dát, no najviac ľudí využíva práve priestorové dáta. Na ich získavanie je však potrebné vynaložiť veľké úsilie. Napriek tomu, že už dnes zbierame veľké množstvo hodnotných priestorových dát, má Slovensko stále nedostatky pri ich prepájaní. Zdieľanie údajov v oblasti životného prostredia je pritom nevyhnutné nielen…

Read more »

Kvalita ciest v regiónoch ako ju nepoznáme

Zmerať efektivitu investovania financií v danom kraji je skutočne náročný cieľ. A o to náročnejší je vtedy, keď sa počas detailnej dátovej analýzy ukáže, že nie všetky verejne dostupné dáta majú rovnakú štruktúru, formát a granularitu, prípadne nie sú sledované v každom roku alebo ich nie je možné dodatočne dohľadať. V takýchto prípadoch je potrebné zhodnotiť všetky pre a proti v súvislosti…

Read more »

Prečo je potrebné sledovať dáta vo vzdelávaní a analyzovať ich?

Dáta vo vzdelávaní sú dôležité z viacerých dôvodov, no najmä nám informácie z ich analýzy môžu pomôcť pri zvyšovaní efektivity celého vzdelávacieho procesu a prípadne aj pri reforme školstva. Mohli by mať vplyv na zvyšovanie úrovne vzdelávania ako takého, na správne rozloženie školských zariadení a škôl v rámci krajov, regiónov, či celého štátu, na kapacitu vzdelávacích organizácií, ale môžu…

Read more »

Dôležitá úloha dátovej analýzy

S dátovou analýzou sa v súčasnosti stretávame stále viac. Mnohí však nevedia, čo toto slovné spojenie v skutočnosti znamená a ako sa v biznise využíva. Čo si teda predstaviť pod pojmami dátová analytika či dátová analýza a kde nachádzajú uplatnenie? Zjednodušene povedané analytika je odbor, ktorý sa zaoberá vypracovaním analýz. Takže v našom prípade – v rámci projektu Efektívne regióny sa…

Read more »