Autor admin

Projekt „Efektívne regióny“ produkuje prvé výstupy

Hospodári Banskobystrický kraj s pridelenými financiami efektívne? Vynakladá Košický kraj na správu ciest priveľa prostriedkov v porovnaní s ich skutočnou kvalitou? Ako pristupuje Nitriansky kraj k ochrane životného prostredia na svojom území? Do akej mieri a ako efektívne Žilinský kraj vplýva na vzdelanostnú úroveň svojich obyvateľov? Aká je rozpočtová bilancia Prešovského kraja v priebehu uplynulého desaťročia? Čo môže Trenčiansky kraj urobiť…

Read more »

Životné prostredie – významný indikátor pri výbere miesta na život

Aký je v súčasnosti vzdelanostný potenciál slovenského obyvateľstva? Podľa porovnania regiónov na základe štatistických ukazovateľov Slovensko dosahuje svojím vzdelanostným potenciálom priemer malých hospodársky vyspelých krajín. Faktor vzdelania tak vykazuje podstatne menšie…

Vzdelávanie – aj regióny majú svoje kompetencie

Aký je v súčasnosti vzdelanostný potenciál slovenského obyvateľstva? Podľa porovnania regiónov na základe štatistických ukazovateľov Slovensko dosahuje svojím vzdelanostným potenciálom priemer malých hospodársky vyspelých krajín. Faktor vzdelania tak vykazuje podstatne menšie…

Doprava – významný indikátor efektivity regiónov

Určite ste sa už niekedy zamýšľali nad tým, či aktuálne prebiehajúca uzávera cesty je potrebná a či má prioritu pred ostatnými problémami v meste/kraji, alebo či sa mal opravovať práve tento úsek cesty a nie ten, cez ktorý ste cestovali autom včera a skoro ste si zničili nápravu.

„Efektívne regióny“ sa zamerajú na konkrétne kompetencie VÚC

Projekt „Efektívne regióny“, ktorého realizácia sa začala 1. apríla 2019 sa počas svojho trvania (do marca 2021) bude venovať trom vybraným oblastiam, v ktorých sú VÚC priamo zapojené – doprave, vzdelávaniu a životnému prostrediu. V každej jednej oblasti projekt identifikuje…

Efektivita verejnej správy na Slovensku môže byť vyššia

Uvažovali ste niekedy nad tým aké sú vlastne kompetencie verejnej správy, do akej miery funguje alebo nefunguje verejná správa na Slovensku, alebo čo robiť pre to, aby sa jej funkčnosť zefektívnila? Iniciatíva projektu „Efektívne regióny“ prichádza s ambicióznou myšlienkou zjednodušiť prístup…