Mesiac: marec 2021

Prepájanie priestorových dát má obrovský potenciál pre budúcnosť

Bratislava, 30. marca 2021 –  Vo verejnej správe je veľa cenných dát, no najviac ľudí využíva práve priestorové dáta. Na ich získavanie je však potrebné vynaložiť veľké úsilie. Napriek tomu, že už dnes zbierame veľké množstvo hodnotných priestorových dát, má Slovensko stále nedostatky pri ich prepájaní. Zdieľanie údajov v oblasti životného prostredia je pritom nevyhnutné nielen…

Read more »